RAIL WAYS, s.r.o., stavebné práce v oblasti koľajovej dopravy

Firma RAIL WAYS, s.r.o. sa na trh stavebných prác uviedla v roku 1994 realizáciou menšieho charakteru v oblasti koľajovej dopravy mestských dráh, železničných tratí a vlečiek. Úspešné realizácie týchto stavieb boli priaznivým predpokladom pre ďalšie rozšírenie činnosti, objemu a rozsahu zákaziek v nasledovných rokoch svojej existencie.
Firma má certifikáciu podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 v oblasti prípravy a realizácie stavieb.


  • Skúsený a kvalifikovaný personál

  • Firma zamestnáva skúsených a odborne kvalifikovaných pracovníkov v profesnom členení, zahrňujúcom celý komplex ponúkanej výrobnej náplne. Jedná sa o stabilizovaný kolektív osvedčených pracovníkov, ktorý je firma schopná operatívne a flexibilne prispôsobiť a rozšíriť podľa konkrétnej stavby, jej rozsahu a charakteru.
  • Firma disponuje potrebnou mechanizáciou, ktorej základňu je schopná rozšíriť podľa potreby prenájmom ťažších jednoúčelových a špeciálnych mechanizmov.