Realizované stavby

Realizované železničné trate, rekonštrukcie železničných zvrškov a nástupíšť, opravy električkových tratí a priecestí.


 • Električková trať Obchodná ulica, Bratislava

 • Električková trať Zahradnícka ulica, Bratislava

 • Električková trať Krížna ul., úsek Legionárska ul. - Trnavské mýto, Bratislava

 • Rekonštrukcia železničného zvršku a nástupíšť, Senica

 • Oprava priecestia cez električkovú trať Pekná cesta, Bratislava

 • Oprava električkovej trate - obratisko ET Ružinov, Bratislava

 • Oprava priecestia cez električkovú trať - Sliačska, Bratislava

 • Oprava električkovej trate v úseku Kýčerského – Hlavná stanica, Bratislava

 • Oprava koľajovej trate Vajanského, Bratislava

 • Dopravné napojenie administratívneho centra - Električkové priecestie, Bratislava

 • Úprava električkového prejazdu pri AB kozmetike v Rači, Bratislava

 • Úrovňový peší priechod v lokalite ŽS, Úrovňový peší priechod v lokalite ŽST. Bratislava - Filiálka T. Bratislava - Filiálka

 • Oprava električkového priecestia Pionierska ulica, Bratislava

 • Rekonštrukcia výhybiek č. 21 a 25 v ŽST. Lužianky

 • Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála, Bratislava
  Realizácia koľají a nástupišťa v obratisku
  Realizácia dlažby zastávok

 • Električková trať Detvianska – Záhumenice, Bratislava

 • ŽST Bratislava východ, rekonštrukcia koľají č. 10S a 11S

Zoznam realizovaných stavieb
NÁZOV STAVBYROK
ŽST Bratislava východ, rekonštrukcia koľají č. 10S a 11S2021
Výstavba koľají č. 13 a 15, VW Bratislava2020
Električková trať Detvianska – Záhumenice, Bratislava2020
Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála, Bratislava2019
Vybudovanie nástupného ostrovčeka zastávky Mariánska smer Kamenné nám., Bratislava 2018
Rekonštrukcia výhybiek č. 21 a 25 v ŽST. Lužianky2018
Oprava koľajového trojuholníka Vazovova - Radlinského, Bratislava2017
Výmena koľají s výškovým a smerovým vyrovnaním v križovatke Bajkalská - Vajnorská ul., Bratislava2017
Oprava električkového priecestia Pionierska ulica, Bratislava2017
Úrovňový peší priechod v lokalite ŽS, Úrovňový peší priechod v lokalite ŽST. Bratislava - Filiálka T. Bratislava - Filiálka 2017
Úprava električkového prejazdu pri AB kozmetike v Rači, Bratislava2017
Rušenie prejazdu Račianska-Kraskova, Bratislava2017
Rušenie prejazdu Račianska-Šuňavcova, Bratislava2017
Dostavba 3. a 4. bloku - Vnútrozávodné vlečky, Mochovce2016
Dopravné napojenie administratívneho centra - Električkové priecestie, Bratislava2016
Oprava koľajovej trate Vajanského, Bratislava2015
Úprava električkovej trate na Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Bratislava2015
Oprava koľajovej trate na račianskej radiále, Bratislava2015
Oprava električkovej trate v úseku Kýčerského – Hlavná stanica, Bratislava2014 - 2015
Rozšírenie koľajiska VW, Bratislava2013 - 2014
Oprava električkového telesa Račianske mýto - Pionierska, Bratislava2014
Oprava priecestia cez električkovú trať - Sliačska, Bratislava2014
Oprava električkovej trate - obratisko ET Ružinov, Bratislava2013
Oprava priecestia cez koľajovú trať Pekná cesta, Bratislava2013
Rekonštrukcia železničného zvršku a nástupíšť, Senica2013
Filtračno-kompenzačné zariadenie na napájacích staniciach striedavej trakcie ŽSR, Hronská Dúbrava2012
Rekonštr. železničnej infraštruktúry, Bratislava - Dunajská Streda - Komárno2011
Rekonštrukcia trate Bratislava - Dunajská Streda, ŽST Dunajská Streda2011
Rekonštrukcia trate Bratislava - Dunajská Streda, ŽST Kvetoslavov2011
Električková trať Krížna ul., úsek Legionárska ul. - Trnavské mýto, Bratislava2010
Oprava železničného zvršku na vlečke Duslo Šala2010
Cesty v areáli DPB, a.s., Jurajov dvor, Bratislava2008 - 2009
Rekonštrukcia Záhradníckej ul. v úseku Miletičova-Liščie nivy na 4 pruh, Bratislava2008
Električková trať DPB, a.s., OBCHODNÁ Ul., Bratislava 2005 - 2006
Električková trať Mostová – Jesenského, Bratislava2003 - 2004
Oprava mont. Kanálov č. 504, 506 v hale opráv Rušň. depo, Trnava2003
Rekonštr. Električkovej trate, úsek za Kasárňou - Tomášikova, Bratislava2002
Rekonštr. električkovej trate na Starohorskej ulici, vrátane trolej.ved.2000
Rekonštr. a dostavba objektu Stará tržnica, Bratislava1999
Rekonštr. priecestia cez električkovú trať na Starohorskej ulici, Bratislava1999
Prestavba plniacej lávky PHM a elektrickej prípojky, Komárno1998
Ochrana kanála Istrochem - ÚNS Bratislava1997